15 τοκισμένα ψέμματα και μία χρεοκοπημένη αλήθεια

Την προηγούμενη εβδομάδα δημοσιεύτηκε στο «Κουτί της Πανδώρας» το άρθρο του Κώστα Βαξεβάνη «Χρεοκοπημένες Αλήθειες και Τοκισμένα Ψέμματα» στο οποίο αναλύεται πως η χρεοκοπία μας οφείλεται αποκλειστικά στο ευρώ και πως η χρεοκοπία και η έξοδός μας από το ευρώ θα αντιμετωπίσει το πρόβλημα με αποτελεσματικό και σχεδόν ανώδυνο τρόπο. Όταν το διάβασα, έγραψα στο twitter ότι «μέτρησα τουλάχιστον τριάντα ανακρίβειες πριν κουραστώ και σταματήσω να μετράω», προκαλώντας την ενοχλημένη αντίδραση του αρθρογράφου για τον «αστήρικτο αφορισμό μου» και την πρόκληση να τον αποδείξω. Δέχτηκα την πρόκληση.

Παραδέχομαι την ήττα μου. Η αλήθεια είναι ότι κουράστηκα να γράφω ήδη από τα πρώτα 15 τοκισμένα ψέμματα. Τα υπόλοιπα 15 ψέμματα που χρωστάω, μπορείτε να τα βρείτε στο πολύ καλό άρθρο του Σωτήρη Κατσέλου, «Οι αλήθειες της δραχμής και χρεοκοπημένες απλοποιήσεις». Περιλαμβάνουν αυτά που αφορούν την θεωρία συνωμοσίας στο δεύτερο μισό του άρθρου, διάφορα νοτιοαμερικάνικα παραμύθια και λαϊκούς θρύλους για μνημόνια και κερδοσκόπους. Εγώ, παραιτούμαι.

Τα τοκισμένα ψέμματα, αριθμημένα, με την σειρά που εμφανίζονται στο άρθρο. Μερικά είναι σημαντικά και επικίνδυνα, άλλα ασήμαντα. Αλλά, από την άλλη, δεν υπάρχουν ασήμαντα ψέμματα για ένα σημαντικό θέμα. Η χρεωκοπημένη αλήθεια, στο τέλος.

1) «Το ευρώ είναι το ενιαίο νόμισμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης»

Όχι βέβαια. Το ευρώ είναι το ενιαίο νόμισμα της Ευρωζώνης, όχι της Ε.Ε. Η διαφορά είναι σημαντική, καθώς το άρθρο, με ένα λογικό άλμα, επικαλείται παρακάτω την οικονομική και πολιτική ανομοιογένεια ολόκληρης της Ε.Ε. ως δομική αδυναμία της Ευρωζώνης, αγνοώντας την παράλληλη και ανεξάρτητη θεσμική δομή και λειτουργία της, όσο και ότι το ευρώ σχεδιάστηκε για κράτη που είχαν ήδη πετύχει τον απαραίτητο βαθμό οικνομικής σύγκλισης. Δεν σχεδιάστηκε βέβαια για κράτη που έλεγαν ψέμματα.

2) «Η Ε.Ε ενοποιήθηκε οικονομικά, αποκτώντας κοινό νόμισμα, αλλά δεν ενοποιήθηκε πολιτικά»

Όχι. Το ευρωπαϊκό project δεν ήταν τόσο αφελές ώστε να θεωρεί ότι αρκεί ένα κοινό νόμισμα για την οικονομική ενοποίηση, όπως αφήνει το άρθρο να εννοηθεί, ούτε το ευρώ φτιάχτηκε εν κενώ. Είχαν προηγηθεί πέντε δεκαετίες δημιουργίας του νομικού «κοινοτικού κεκτημένου» που περιορίζει με πρωτοφανή ιστορικά τρόπο την οικονομική ανεξαρτησία των κρατών-μελών επιβάλλοντας κοινές αρχές, η υλοποίηση των πυλώνων της ελεύθερης μετακίνησης προσώπων, προϊόντων και κεφαλαίων, και των κοινών ανεξάρτητων θεσμών που τους προστατεύουν, καθώς και κοινές συντονισμένες επιμέρους πολιτικές, όπως η Κοινή Αγροτική Πολιτική, ενώ η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα διασφαλίζει κοινή νομισματική πολιτική στο υποσύνολο της Ευρωζώνης. Αν κάτι άφησε χώρες σαν την Ελλάδα ασύδοτες, ήταν η έλλειψη δημοσιονομικής εποπτείας και ελέγχου τήρησης των ευρωπαϊκών συνθηκών, όχι η έλλειψη πολιτικής ενοποίησης.

3) «Δηλαδή δεν συμβαίνει ό,τι συμβαίνει για παράδειγμα στις ΗΠΑ όπου κονδύλια από μια πλούσια Πολιτεία κατευθύνονται σε μια φτωχή για την αναγκαία ισορροπία»

Εντελώς ανακριβές. Η πολιτική αναδιανομής είναι θεσμοθετημένη από δεκατίες και υλοποιείται με το Ταμείο Συνοχής, τα Κοινοτικά Πλαίσια Στήριξης και τα ΕΣΠΑ, και μάλιστα σε επίπεδο περιφέρειας και όχι κράτους, ώστε να υπερβαίνει και αυτές τις εσωτερικές ανομοιογένειες των κρατών. Δισεκατομύρια ευρώ έχουν συνολικά μετακινηθεί από πλούσιες σε φτωχές περιοχές, σε μεγαλύτερη ίσως κλίμακα απ’ότι στις ΗΠΑ. 

4) «Η χρηματοδότηση επέτρεπε αγορά των γερμανικών και γαλλικών προϊόντων, άρα συνέφερε τις ισχυρές χώρες που εφάρμοζαν αυτή την πολιτική, αλλά δημιούργησε σοβαρά προβλήματα»

Λογικό άλμα: με ολίγη από θεωρία συνωμοσίας, υπονοεί, ακόμη και μέσω της γραμματικής σύνταξης, ότι όχι μόνο ο δανεισμός μας επιβλήθηκε (ποιά άραγε είναι αυτή η πολιτική που «εφάρμοζαν»;), αλλά μας επιβλήθηκε και η μη παραγωγική αξιοποίησή του. Κάτι σαν τους ναρκέμπορους που παρασύρουν τα θύματά τους δηλαδή. Αναρρωτιέμαι όμως, χωρίς το ευρώ, δεν θα αγοράζαμε γερμανικά και γαλλικά προϊόντα; Σε τι ποσοστό των Γαλλικών και Γερμανικών εξαγωγών αντιστοιχούν οι Ελληνικές εισαγωγές; Πως γλίτωσαν από αυτήν την παγίδα του υπερδανεισμού άλλα κράτη; Δηλαδή πριν το ευρώ και τα χαμηλά επιτόκια του, δεν δανειζόμασταν και ακριβά και υπέρμετρα; Και από την άλλη: αν ο σκοπός της ευρωπαϊκής αυτής πολιτικής ήταν η προώθηση των γαλλικών και γερμανικών εξαγωγών, γιατί το ευρώ κρατήθηκε ακριβό και υπερτιμημένο;

5) «Οι ελληνικές κυβερνήσεις προτιμούσαν να δανείζονται από το να επεξεργάζονται πλάνα για την οικονομία. Η χώρα έπαψε να είναι ανταγωνιστική και αναπτύχθηκαν διάφορα παρασιτικά φαινόμενα»

Ο δανεισμός ήταν ακριβώς ένα πλάνο για την οικονομία, όχι υποκατάστατό του. Κακό, αναποτελεσματικό, εκτός ελέγχου, αλλά απολύτως συνειδητό, κεϋνσιανό πλάνο ανάπτυξης με δανεικά. Η ανακρίβεια όμως είναι αλλού: Η ανταγωνιστικότητα της χώρας δεν χάθηκε με την είσοδό της στο ευρώ και λόγω του φτηνού δανεισμού, ούτε τα παρασιτικά φαινόμενα εμφανίστηκαν τότε. Μπορεί να αποδειχτεί έυκολα από τα στοιχεία, ότι και πριν το ευρώ και τα χαμηλά του επιτόκια, και πολύ δανειζόμασταν, και ανταγωνιστικοί δεν ήμασταν, και παρασιτικά φαινόμενα ανθούσαν. Απλά αφήναμε την δραχμή να διολισθαίνει για να τα σκεπάσουμε με πληθωρισμό και δανεικά.

6) «Η περίοδος της μεγάλης διαφθοράς είναι η περίοδος ένταξης στο ευρώ»

Ο Κουτσόγιωργας, τα σκάνδαλα Κοσκωτά, τα γρηγορόσημα και οι μίζες, προφανώς δεν υπήρχαν πριν. 

7)  «Αν η κρίση στην Ελλάδα δεν οφείλεται στο ευρώ αλλά στην δημοσιονομική της απειθαρχία, γιατί πειθαρχημένες χώρες όπως η Ιρλανδία ή η Ισπανία αντιμετωπίζουν τα ίδια προβλήματα;»

Δηλαδή αν δεν οφείλεται στην δημοσιονομική απειθαρχία, τότε δεν μπορεί παρά να οφείλεται στο ευρώ. Δηλαδή δεν υπάρχει καμία άλλη εναλλακτική. Αλλά κατ’αρχήν, φυσικά και δεν οφείλεται μόνο στην δημοσιονομική της απειθαρχία. Οι περιορισμοί στην λειτουργία των αγορών, το μεγάλο κράτος, η ακαμψία στην αγορά εργασίας, η γραφειοκρατία, η εχθρικότητα στην επιχειρηματικότητα και στις επενδύσεις, η διαφθορά και η έλλειψη διαφάνειας, δεν έχουν να κάνουν με την δημοσιονομική απειθαρχία. Ούτε με το ευρώ όμως. Η έλλειψη ανταγωνιστικότητας του υπόλοιπου Ευρωπαϊκού Νότου οφείλεται σε τέτοια φαινόμενα ακριβώς, ενώ είναι γνωστό ότι η περίπτωση της Ιρλανδίας είναι εγγενώς διαφορετική.

8) «Ο επιστημονικός όρος είναι στάση πληρωμών αλλά αποφεύγεται από πολιτικούς, δημοσιογράφους και βέβαια τραπεζίτες»

Όχι. Ο επιστημονικός όρος, «default» αφορά ειδικά την αδυναμία έγκαιρης αποπληρωμής δανείου, δηλαδή κατά λέξη την χρεωκοπία, και όχι την στάση πληρωμών γενικά. Η στάση πληρωμών μπορεί να αφορά οποιαδήποτε υποχρέωση, πχ μισθούς, εξωφλήσεις υποχρεώσεων κλπ, και να είναι προσωρινή. Ο συγγραφέας υπέπεσε στο αδίκημα για το οποίο κατηγορεί «πολιτικούς, δημοσιογράφους και βεβαίως τραπεζίτες». Την ιδιοτελή διαστροφή των λέξεων.

9) «Οι δανειστές (όπως και οι τράπεζες από τις οποίες δανειζόμαστε ως πρόσωπα) έχουν συνήθως πάρει τα λεφτά τους από τόκους και “ανταποδοτικές” ενέργειες»

Μαθηματικά ανακριβές. Οι δανειστές παίρνουν όλα τα λεφτά τους στην λήξη του δανείου. Εκτός αν θεωρούμε ότι οι τόκοι είναι ανήθικοι, ή ότι το χρήμα δεν έχει κόστος ευκαιρίας ή ρίσκο, και άρα πρέπει να δανείζεται με μηδενικό τόκο. Όμως, ακόμα κι αν ήταν έτσι, επειδή τα καρατικά ομόλογα δεν αποπληρώνονται με μηνιαίες δόσεις όπως τα καταναλωτικά δάνεια, αλλά στη λήξη τους, η άρνηση πληρωμής τους οδηγεί σε απώλεια του συνολικού αρχικού κεφαλαίου.

Και τώρα, από τα αστεία, στα επικίνδυνα:

10) «Οι καταθέσεις στις Τράπεζες μετατρέπονται στο νέο νόμισμα (δεν χάνονται όπως υποστηρίζουν κάποιοι) όπως και τα χρέη του καθενός»

Αυτό θα ίσχυε αν το νέο νόμισμα διατηρούσε την ίδια αγοραστική δύναμη με το ευρώ. Αν όμως η όλη λογική της εξόδου από το ευρώ είναι η αποφυγή της εσωτερικής υποτίμησης με μια ονομαστική υποτίμηση (όπως άλλως τε υποστηρίζει το άρθρο), η πραγματική αξία των καταθέσεων θα μειωθεί κατά το ποσοστό της ονομαστικής υποτίμησης. Τουλάχιστον στο διάστημα που θα χρειαστεί μέχρι την υποθετική ολοκληρωτική υποκατάσταση των εισαγωγών, όχι μόνο καταναλωτικών προϊόντων, αλλά και εξοπλισμού, πρώτων υλών, καυσίμων από την εγχώρια παραγωγή. Αν, και όταν αυτό γίνει εφικτό.

11) «Με το νέο νόμισμα η χώρα αποκτά ανταγωνιστικότητα»

Αυτό προφανώς θα συνέβαινε αν η χώρα γινόταν πιο φτηνή από τους ανταγωνιστές της. Ανταγωνιστές μας είναι αυτοί που εξάγουν στους ίδιους πελάτες τα ίδια προϊόντα που παράγουμε και εξάγουμε και εμείς. Άρα θα πρέπει να είμαστε φθηνότεροι από αυτούς. Σκεφτείτε τι παράγουμε, ποιοί είναι οι ανταγωνιστές μας και πόσο θα έπρεπε να υποτιμηθεί η δραχμή για να είμαστε σε σχέση με αυτούς ανταγωνιστικοί. qed ή ελληνιστί, όπερ έδει δείξαι.

12) «Με την έξοδο από την ευρωζώνη θα φτηνύνουν τα είδη πρώτης ανάγκης και θα ακριβύνουν τα εισαγόμενα (αυτοκίνητα, τηλέφωνα κλπ)»

Ο αφορισμός αυτός κάνει πολλές λανθασμένες παραδοχές. Ότι πχ τα είδη πρώτης ανάγκης αποτελούν το συντριπτικά μεγαλύτερο ποσοστό των εξόδων ενός νοικοκυριού. Ότι τα είδη πρώτης ανάγκης παράγονται στην Ελλάδα, με ελληνικές πρώτες ύλες, ή ότι μπορούμε να αρχίσουμε αύριο να τα παράγουμε στην ποιότητα και στις ποσότητες που χρειαζόμαστε. Ότι το κόστος των καυσίμων, του εξοπλισμού, και των πρώτων υλών δεν επηρρεάζουν το τελικό κόστος. Και αντίστροφα. Ότι τα τηλέφωνα, οι υπολογιστές, τα αυτοκίνητα, οι μαγνητικοί τομογράφοι, τα φάρμακα, δεν είναι είδη πρώτης ανάγκης. Αλλά ακόμη κι αν ίσχυε, μόνο η Κούβα και η Βόρεια Κορέα προσπαθούν να ζουν μόνο με είδη πρώτης ανάγκης.

13) «Οι ξένοι δανείζουν λεφτά για να παίρνουν λεφτά, όπως οι Τράπεζες»

Όχι. Αν ήταν έτσι θα συνέχιζαν να μας δανείζουν οι αγορές. Οι επενδυτές μπορούν να βρουν πιο ασφαλείς και πιο προσοδοφόρες τοποθετήσεις των χρημάτων τους σε άλλα πιο αξιόχρεα κράτη. Πολλά από τα κράτη που μας δανείζουν τώρα, το κάνουν συνειδητά, με αποφάσεις των κοινοβουλίων τους, για να αποφύγουν τον συστημικό κίνδυνο που θα προκαλέσει η κατάρευσή μας, και σε πολλές περιπτώσεις με πολλή μικρή διαφορά πια ανάμεσα στο επιτόκιο με το οποίο δανείζονται και αυτό με το οποίο μας δανείζουν. Το ότι θέλουν να μην χάσουν τα χρήματα αυτά, δεν τα κατατάσσει στην κατηγορία των κερδοσκόπων.

14) «Τα δύο μνημόνια […] στηρίζονται σε αυτό που αποκαλείται εσωτερική υποτίμηση. Δηλαδή η χώρα […] δεν γίνεται ανταγωνιστική με την υποτίμηση δικού της νομίσματος, αλλά με μείωση μισθών και δαπανών»

Αυτό υπονοεί ότι με το δικό της νόμισμα, αν και υποτιμημένο, θα αποφύγει την μείωση μισθών και δαπανών, κάνοντας ουσιαστικά δύο αυθαίρετες υποθέσεις. Πρώτον, ότι η αγοραστική δύναμη των ονομαστικών – στο νέο νόμισμα – μισθών, οι οποίοι θα μείνουν σταθεροί, θα μείνει και αυτή αλώβητη (άρα με πλήρη υποκατάσταση εισαγωγών) – ώστε να μείνουν σταθεροί οι και πραγματικοί μισθοί. Δεύτερον, ότι το κράτος θα καταφέρει να έχει μηδενικό πρωτογενές έλλειμμα – αφού δεν δανείζεται πια – χωρίς μείωση μισθών και δαπανών, χωρίς αύξηση φορολογίας – η οποία μειώνει το διαθέσιμο εισόδημα- και χωρίς να τυπώσει πληθωριστικό χρήμα, το οποίο αυτομάτως θα μειώσει την πραγματική αξία των μισθών.

15) «Στο Μέγαρο Μαξίμου, ένας Τραπεζίτης πρωθυπουργός»

Λάθος. Διαβάστε το βιογραφικό του. Αν δεν ξέρετε τι είναι μια Κεντρική Τράπεζα, google it.

Και η χρεωκοπημένη αλήθεια:

«Περιμένω κάποιον από τους σωτήρες να μου δείξει ένα μέρος του κόσμου που η λειτουργία της αγοράς είχε θετικά αποτελέσματα για το κοινωνικό σύνολο».

Το σημείο αυτό είναι εκτός συναγωνισμού, και γι’αυτό εκτός αρίθμησης. Για να επιβεβαιώσουμε ή να απορρίψουμε αυτόν τον ισχυρισμό, θα πρέπει, σεβόμενοι την επιστημονική μεθοδολογία, αναγκαστικά να συγκρίνουμε με κράτη όπου δεν λειτουργεί η αγορά (αυτό που λέγεται control group στην μεθοδολογία της επιστημονικής έρευνας). Αν λοιπόν η λειτουργία της αγοράς δεν έχει θετικά αποτελέσματα, θα πρέπει εκεί όπου δεν λειτουργεί καθόλου να έχουμε τα βέλτιστα αποτελέσματα για το κοινωνικό σύνολο. Βρήκα μόνο την Βορεια Κορέα, και για λίγο ακόμα την Κούβα. Ο ισχυρισμός επιβεβαιώνεται από τις ορδές των οικονομικών μεταναστών που εγκαταλείπουν τις Ηνωμένες Πολιτείες ή την Ευρώπη και απελπισμένοι ζητούν άσυλο στις δυο αυτές χώρες.

Γ.Φ.

 

Posted in Άρθρα, Επιλογές. Bookmark the permalink. RSS feed for this post. Leave a trackback.

55 Responses to 15 τοκισμένα ψέμματα και μία χρεοκοπημένη αλήθεια

 1. GFakas says:

  Πάντως η ανταγωνιστικότητα μας έπεσε πάρα πολύ με την είσοδο στο ευρώ! http://leftengineers.wordpress.com/2009/09/09/competitiveness/

 2. mikemfin says:

  Εξαιρετικός. Για άλλη μια φορά.

 3. Euripides Ioannou says:

  Σημείωση στο 9. Από τη στιγμή που έχουμε διαρκώς έλλειμμα οι δανειστές πληρώνονται τους τόκους τους από νέα δικά τους δανεικά. Δηλαδή δεν έχουν πάρει cent απο εμάς.

 4. fbobolas says:

  Απίστευτο συνονθύλευμα (αντ)επιχειρημάτων επιπέδου νηπιαγωγείου. Θα χαιρόμουν να σε λούσω με την προπαγανδιστική σου "σούπα" σερβίροντας σου εναλλακτικά 15 χορταστικές απαντήσεις-λουκούμι μπα και καταλάβεις σε ποιους μιλάς… αλλά φείδομαι του χρόνου και προτιμώ το πεδίο δράστης της #greekrevolution … εκεί που αγωνίζονται οι άντρες με αρχίδια. Οι υπόλοιποι (οι αρχίδια άντρες), πουλάνε πνεύμα και εξυπνάδα πίσω απ’ τα πληκτρολόγια;-Ρσσ. ξαναδές τη φάτσα σου στον καθρέπτη… (αυτή που έχεις ως avatar). Ρώτα να σου πουν τι εννοώ… "μια εικόνα, χίλιες λέξεις"

  • cm says:

   κύριε fbobolas προσφέρατε στη συζήτηση μόνο χυδαιότητα.

 5. Nievskii says:

  Αποτυχία με το καλημέρα. To ευρώ ΕΙΝΑΙ το νόμισμα της Ε.Ε. Πριν από το ευρώ υπήρχε το ECU που ήταν το νόμισμα της Ευρωπαϊκής Κοινότητας. Αυτό το αντικατέστησε το ευρώ, όταν καταργήθηκε η ΕΚ, νόμισμα που το χρησιμοποιούν όλοι οι θεσμοί της ΕΕ. Πέρα από τα ψέμματα, υπάρχει κι η ασχετοσύνη. Αυτοί είναι <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/European_Community">οι θεσμοί της ΕΕ</a> λοιπόν, για όλους όσοι δεν τους γνωρίζουν.

 6. deponaki says:

  Κατούρα και λίγο ρε @ρχιδάτε Φώτη, άντρακλα και καραμπουζουκλή ομορφάαααααντρα μουυυυυυυυυυυυυυυυ, δεν πειράζει… θα βρεις κι εσύ κάποτε επιχειρήματα

 7. azachariadis says:

  από ότι φαίνεται οι απαντήσεις στο συγκεκριμένο άρθρο από δω και πέρα θα είναι βρισιές και όχι επιχειρήματα…

 8. PanosPap says:

  Πάντως αυτοί εκεί οι άντρακλες στην #greekrevolution πρέπει να αρχίσουν να αγοράζουν εκτάσεις για στρατόπεδα συγκέντρωσης! Δεν εξηγείται αλλιώς!

 9. Nikolaos Zisimos says:

  @nievskii Στο link που έστειλες πάντως γράφει "Currency: Different currencies".

 10. Konstantin Tsimas says:

  Bρήκα σ’ ένα συρτάρι μια σακούλα ECU, mint condition. Αστράφτουν. Πόσα να πιάνουν άραγε στη συλλεκτική πιάτσα;

 11. Anestis Maliaris says:

  1) «Το ευρώ είναι το ενιαίο νόμισμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης» Δεν σχεδιάστηκε βέβαια για κράτη που έλεγαν ψέμματα. Παρόλα αυτά αρκετές χ’ωρες παραβίασαν το σύμφωνο σταθεθότητας μεταξύ αυτών και η Γαλλία και η Γερμανία το 20032) Μιλάμε για την ίδια Ε.Ε στο ίδιο συμπαν η σε κάποιο παράλληλο γιατί πολιτική εννοποίσηση σίγουρα δεν υπάρχει. Για να βγάλουν μια απόφαση κάνουν 100 συνεδριάσεις.3. Δηλαδή οι Γερμανοί είναι ηλίθιοι και χρηματοδοτούν τις χώρες του Νότου. Καλό το ανέκδοτο. Όλες οι χώρες συνισφέρουν στο κοινό ταμείο και γίνεται ένας κοινός προγραμματισμό όπου τα χρήματα μοιράζονται αναλόγως. Κανεις δεν δίνει τζαμπα χρήμα σε κανέναν.4. Οχι προς θεού δεν συνέβαινε. Πως γίνεται και σύμερα εν μεσω κρίσης Ελληνική κυβέρνηση να χρηματοδοτεί την απόσυρση αυτοκινήτων. Μήπως παράγουμε αυτοκίνητα και δεν το ήξερα ή μηπως παράγουν οι Γερμανοί και οι Γάλλοι. Α και οπλάκια μέσα στην κριση συνεχίζουμε να αγοράζουμε με αμείωτο ρυθμό.5. Συμφωνώ με τα λεγόμενά σου με την έννοια ότι εδω η ευθύνη είναι 100% τα 100% δικιάμας.6. Σκάνδαλα υπήρχαν από το 1821 αν διαβάσεις ιστορία όμως με επίσιμες διεθνείς στατιστικές η διαφθορά τα τελευταια 10 χρονια πολλαπλασιάστηκε. Πράγμα που το διαπιστώνεις και μόνο σου (εκτός αν ζεις στις Βρυξέλλες)7. Δεν απαντάς που οφείλεται η κρίση στον κέλτικο τίγρη. Επίσης οι μισθοί στην Ελλάδα είναι υποπολλαπλάσιοι αυτών της Βορείου Ευρώπης.8. Καλά εδώ σηκώνει πολλή κουβένα. ¨οταν στην αρχή αρχή της κρίσης κάποιος έλεγε για αναδιάρθρωση χρέους κάτι σαν και σένα πηγαιναν να τον φάνε ζωντανό και λέγανε χρεοκοπία. Μετά ανακάλύψατε την επιλεκτική χρεοκοπία (selective default). Τώρα σας πειράζει η στάση πληρωμών; Γιατί δεν είναι στάση πληρωμών ή γιατί δεν τρομάζει τόσο τον κόσμο όσο η χρεοκοπία;9. Φυσικά και είναι ανήθικοι οι τόκοι ειδικά όταν η ΕΤΚ δανείζει τις "αγορές"(sic) με 1% και αυτές δανείζουν εμάς με 6-7%10. Φυσικά και θα μειωθεί η αγοραστική δύναμη των καταθέσεων. Όμως, είναι πιο ηθικό να μειώσουμε την αγοραστική δύναμη του εργαζόμενου κατά 50% αλλά να μην πειράξουμε το κεφάλαιο;. Και αυτός που του μειώθηκε το εισόδημα πως θα τα βγάλει πέρα από τα έτοιμα δεν θα φάει;11) Αυτό μην το συζητάς ψάξε λίγο στις υποτιμίσεις που έχουν κάνει διάφορες χώρες (μεταξύ αυτών και η ΗΠΑ) και να δεις την σχέση μεταξύ υποτίμησης και ανταγωνιστικότητας. Μπορείς βέβαια και να διαβάσεις ένα οποιοδήποτε βιβλίο με οικονομικά για αρχάριους.12. Ισχύει ότι παραπάνω. Ναι θα ακριβήνουν καυσιμα αυτοκίνητα κτλ. αλλά στο ποσοστό που συμετέχουν στο κόστος παραγωγής του προιόντος. Ενοείται όταν το Γερμανικό τυρί θα είναι ακριβότερο θα αναγκαστεις να αγοράσεις Ελληνικό. Έτσι θα μειωθούν το έλλειμα του εμπορικού ισοζυγίου. Πάλι αρχές οικονομικής θεωρίας.13. Το πρόβλημα είναι πολυσύνθετο. Οι Γερμανοί δανείζονται με 1% και λιγότερο και στο πρότο μνημόνιο μας δάνεισαν με 5%. Αριθμιτική του αρχιμήδη 5-1 4% κέρδος. Και φυσικά για να σε προλάβω αυτό το δάνειο δεν συμετέχει στο PSI.14. Οχι αυτό υπονοεί ότι με την υποτίμηση θα χάσει και αυτός που έχει συγκεντρωμένο χρήμα(μέσω των καταθέσεων) και ο έργαζόμενος. Αρα το βάρος θα μοιραστεί Ενω στην εσωτερική υποτίμιση μόνο ο εργαζόμενος ή κάνω λάθος;Τωρα αν εσύ έχεις μεγάλες καταθέσεις λογικό είναι να φοβάσαι.15. Αν η ΕΤΚ δεν είναι Τράπεζα τότε εγώ είμαι εξωγήινος.Το "Τ" στο ΕΤΚ ξέρεις σημαίνει Τράπεζα. Τώρα αν μοιάζει περισσότερο μες τις κεντρικές τράπεζες δεν λέει τίποτα. Μην ξεχάσουμε και τα λίγα που ξέρουμε…ΕπίλογοςΚαι εγώ το περιμένω. Ωραίο το συνήθες παράδειγμα της Κορέας και της Κούβας. Τώρα πως γίνεται η Ευρώπη με φουλ κρατισμό να είχε οικοδομήσει ένα κοινωνικό κράτος πολύ καλό και με το που εφαρμόζονται οι νεοφιλελέυθερες πολιτικές (από θατσερ και μετά) αυτό να δυαλύεται και τα δικαιώματα των εργαζομένων να συρικνονωνται σε όλη την Ευρώπη ούτε εγώ μπορώ να το εξηγήσω.Εντάξει και εκτός των δύο χωρών υπάρχουν και η Σουηδία και η Νορβηγία με φουλ κράτος…

 12. Alexandros G. says:

  Dld re file..pisteueis oti an den eixame to dimosio kai tis alles kafriles p kaname, simera den tha eixame problima? Tha eimastan xaroumenoi kai plousioi? Poies ,kai akoma pio sumantiko POSES xwres DEN epirease i krisi? An analogisteis tin istoria, twn plithismo mas, tin gewgrafiki mas thesi, mono me THAYMA tha eimastan simera san tin agglia i tin germania. Eprepe na kanoume mia treli uperbasi gia na min exoume simera problima. As eimaste ligo realistes gia prwto bima kai meta suzitame kai gia to pws tha petuxoume tin uperbasi. Einai xazo na min blepeis oli tin oikona, diethni oikonomia…U.S.A , Kina, ti sumferonta paizonte…GIATI xriazese mia enwmeni eurwpi, PWS tha enwseis tin eurwpi.ENOHTE prepei na katharisoume to dimosio, tis mizes, tin diafthora einai to prwto bima gia na min eimaste oi teleuteoi tis Eurwpis, apo kei kai pera omws uparxoun kai alla polla themata pou ksefeugoun apo "Ellada" kai ginonte "EUROPI".(den exw akoma apopsi gia to an tha prepei na kinithoume me eurwpi i me kapoia alli uperdunami…auto thelei suzitisi..an kai kamia fora to autonoito (laiki sofia) einai kai to swsto)

 13. Μία διευκρίνιση: Όταν λέτε ότι ο δανεισμός ήταν ένα "απολύτως συνειδητό, κεϋνσιανό πλάνο ανάπτυξης με δανεικά" (σημείο 5) εννοείτε φαντάζομαι από πλευράς Ευρώπης ότι ήταν τέτοιο. Γιατί από πλευράς Ελλάδας δεν νομίζω ότι είχαν κάποιο Κευνσιανό (ή άλλο) σχέδιο κατά νου. Το μόνο που έβλεπαν ήταν τα λεφτά και τίποτα άλλο..

 14. John Savvopoulos says:

  Το κείμενο είναι αναμφισβήτητα εξαιρετικό. Το υπέροχο είναι πως σπάνε τα μούτρα τους όσοι ατυχώς προσπαθούν να το αποδημήσουν. Απλά υπέροχο.

 15. μακαρόνης says:

  @ John Black, :/ τι θέλει να πει ο ποιητής με το "να το αποδημήσουν"??????

 16. John Savvopoulos says:

  @ μακαρόνης : Συγχωρέστε με. «Αποδομήσουν» εννοούσα.

 17. John Savvopoulos says:

  @ μακαρόνης : Συγχωρέστε με. «Αποδομήσουν» εννοούσα.

 18. Efros Georgiadis says:

  Κύριε Μπόμπολα, μία φιλική συμβουλή. Αναιρέστε το προηγούμενο σχόλιο σας και επαναδιατυπώστε την άποψη σας επί του άρθρου εφόσον θεωρείτε ότι έχετε να προσθέσετε ή να αντιτάξετε κάτι. Ο χώρος προσφέρεται για εποικοδομητική συζήτηση, δεν είναι twitter.Γρηγόρη, πολύ ενδιαφέρον άρθρο. Ο μεγαλύτερος κίνδυνος αυτή την περίοδο είναι οι υπεραπλουστεύσεις όπως αυτές του κυρίου Βαξεβάνη, που ακούγονται ιδανικές στα αυτιά της πλειοψηφίας και έχουν τη δύναμη να τη χειραγωγήσουν. Ωστόσο διαφωνώ με εσένα σε κάποια σημεία. Δεν θεωρώ ότι υπάρχει οποιοδήποτε είδος πολιτικής ενοποίησης – ενότητας στην ευρωπαϊκή ένωση αυτή τη στιγμή. Όπως είπε και ο Anestis Maliaris, "Για να βγάλουν μια απόφαση κάνουν 100 συνεδριάσεις" και πέραν τούτου ειδικά στο θέμα της Ελλάδας αλλά και συνολικά της οικονομικής κρίσης, έχουν επιδείξει πάρα πολύ αργά αντανακλαστικά τα οποία σχετίζονται κυρίως με την ανυπαρξία συνεργιών μεταξύ των κρατών μελών και κυρίως του πυρήνα της ευρωζώνης. Για να μην πω για το ανέκδοτο του Ευρωπαϊκού Συντάγματος…Επιπλέον στο θέμα δανεισμού και μεταφοράς κονδυλίων στη χώρα μας θέτω τα εξής. Ο κίνδυνος της επένδυσης σε μία χώρα όπως είναι η Ελλάδα είναι σαφώς υψηλός και πρέπει να καθρεπτίζεται στο επιτόκιο δανεισμού. Ωστόσο, σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπεται οι εταίροι μας να μας δανείζουν σε τόσο υψηλό επίπεδο (5%). Αυτός είναι ο ρόλος των "αγορών". Εφόσον οι κινήσεις της ΕΚΤ κινούνται προς την δημοσιονομική εξυγίανση της χώρας, δεν είναι δυνατόν το κόστος δανεισμού να υπερβαίνει σε τόσο υψηλό βαθμό το Rf επιτόκιο (ας πούμε ως Rf το επιτόκιο με το οποίο δανείζεται η Γερμανία). Μπορεί χρηματοοικονομικά το συγκεκριμένο επιτόκιο να φαίνεται χαμηλό ωστόσο πολιτικά κρίνεται ως παράδοξο.Θεωρώ ότι σε κάποιο σημείο και εν μέσω διαπραγματεύσεων οι εταίροι μας εκμεταλλεύτηκαν την αδυναμία μας να χρηματοδοτήσουμε το χρέος μας με ένα είδος κομψής τοκογλυφίας.Συγχαρητήρια και πάλι ωστόσο για το άρθρο σου.

 19. gina stagkaki says:

  συμφωνώ με τον κύριο Anesti Maliari..

 20. @finikiotis says:

  Eξαιρετικό

 21. giannis says:

  Συμφωνώ με Anestis Maliaris και προσθέτω.15 άσχετα θέματα. Δεν βλέπω τι νόημα έχουν οι απαντήσεις σου. Το λάθος που κάνετε και στα δύο άρθρα (πανδώρας και δικό σου), είναι ότι ξεχνάτε να λάβετε υπόψιν πως η ευρώπη (και ο υπόλοιπος κόσμος) αλλάζει συνεχώς. Αυτό που αντιπροσώπευε η ΕΕ πριν 30 χρόνια δεν σημαίνει ότι ισχύει και σήμερα. Η πολιτική επηρεάζεται άμεσα από οικονομικά συμφέροντα. Αυτό κάποιοι προσπαθούν να συγκαλήψουν ονομάζοντάς το συνομοσιολογία. Όσοι πιστεύουν ότι είναι συνομοσιολογία δεν είναι απλώς αφελείς, είναι ηλίθιοι. Για να μην επεκταθώ στο πως περνάν από την πίσω πόρτα διεθνείς συμφωνίες όπως η ACTA που ξεκινούν από διαπραγματεύσεις κεκλεισμένων των θυρών και υπογράφονται από τα κράτη χωρίς καν συζήτηση στην βουλή.Οι Γάλλοι, Γερμανοί και λοιποί, γνώριζαν μια χαρά τα δεδομένα της χώρας μας, αλλά όσο η χώρα μας αγόραζε, τους βόλευε μια χαρά και φυσικά και κάναν πως δεν τρέχει τίποτα. Μπορεί η Ελλάδα να αποτελούσε συγκριτικά μικρό ποσοστό συναλλαγών, αλλά σε απόλυτα νούμερα ήταν πάλι δισεκατομμύρια, δεν θα λέγαν όχι. Το ότι δεν φτάσανε όλες οι χώρες την δική μας κατάντια, δεν σημαίνει πως δεν παίχτηκε το παιχνίδι πάρε δανεικά για να αγοράσεις τα όπλα μου. Όποιος δεν το βλέπει δεν είναι αφελής, είναι ηλίθιος.Και για αυτά που γίνονται στην Ελλάδα. Όσοι πιστεύουν πως γίνονται για να μπει η χώρα στον ίσιο δρόμο, δεν είναι απλώς αφελής, είναι ηλίθιοι. Οι δανειστές δεν περιμένουν να πάρουν τα λεφτά τους πίσω, περιμένουν να χρεοκοπήσουμε για να μας πάρουν και τα σώβρακα, το οποίο θα γίνει αν συνεχίσουμε υπό την δικτατορία του "τραπεζίτη". Όποιος δεν καταλαβαίνει πως δημοκρατία δεν είναι να ψηφίζεις κάθε 4 χρόνια αυτόν που λέει τα πιο πιστευτά ψέματα, και ούτε πως το τελευταίο μνημόνιο έπρεπε να περάσει από την βουλή χωρίς δημοψήφισμα, δεν είναι αφελής, αλλά ηλίθιος. Και να πάει να διαβάσει τι σημαίνει πραγματικά δημοκρατία.Αν οι δανειστές θέλανε πίσω τα λεφτά τους, δεν θα βάζαν όρους όπως να μην μπορεί η Ελλάδα να ξεχρεώσει με λεφτά από άλλα δάνεια. Ούτε θα υποστήριζαν μια κυβέρνηση αποτελούμενη από αυτούς που δημιούργησαν αυτό το χάος. Θα ζητούσαν να χωθούν φυλακή, όπως έκαναν και οι ισλανδοί.Είμαστε επίσημα μια μπανανία, ξεχάστε τα όνειρα για σωτηρία αποδεχόμενοι τους όρους τους. Η ιστορία έχει επαναληφθεί αρκετές φορές στην κεντρική και νότια αμερική όπως και στην αφρική. Οι δανειστές, με δικτατορικές κυβερνήσεις, πιέζουν τους λαούς στην απόγνωση, μαζεύοντας όλο τον ορυκτό και μη πλούτο, και οι πολίτες ζούνε σαν σκλάβοι. Αγρότες διώχνονται από τα χωράφια και τα χωριά τους για να δοθούν σε πολυεθνικές και να μετατραπούν αχανείς εκτάσεις σε καλλιέργεια βιοκαυσίμων. Την ίδια ώρα που ο κόσμος σε αυτούς τους τόπους πεθαίνει από ασιτία. Όποιος το λέει αυτό συνομοσιολογία είναι σκέτο ηλίθιος, υπάρχει πληθώρα παραδειγμάτων και αντικειμενικές πηγές, τουλάχιστον ας το διερευνήσει λίγο. Πιστεύω πως την κορέα την αφήνουν να υπάρχει μόνο και μόνο για να την χρησιμοποιούν ως αντι-παράδειγμα του κομουνισμού, με το οποίο δεν έχει καμία σχέση. Η κούβα δεν ξέρουμε πως θα τα πήγαινε αν δεν είναι την αμερική να μην την αφήνει να ανασάνει (εμπορικά, οικονομικά και πολιτικά). Αλλά γιατί δηλαδή αυτά είναι παραδείγματα ελέγχου βάσης; Γιατί δεν αναφέρετε την ισλανδία ή τις υπόλοιπες σκαδιναβικές χώρες ώς παραδείγματα βάσης; Γιατί απλά επιλέγετε παραδείγματα που βολεύουν τις ψευδαισθήσεις σας.

 22. fbobolas says:

  @Efros Georgiadis Αγαπητέ, έχεις υπόψη την διανοητική λειτουργία της "εκλογίκευσης";.. Αν όχι ψάξε το στο google. Για την οικονομία της συζήτησης πάντως εκλογίκευση είναι η διαδικασία που αξιοποιούν οι ευφυείς άνθρωποι που έχουν άνεση στον προφορικό ή γραπτό λόγο, προκειμένου να "αποδείξουν" (με επιχειρήματα) το μαύρο μαύρο, ή το μαύρο άσπρο, ή το κρέας ψάρι και πάει λέγοντας.Ως προς τα mechanics της διαδικασίας… πρώτα επιλέγεται το τελικό αποτέλεσμα (ή συμπέρασμα) και μετά δομείται ο λόγος. Τα κίνητρα ποικίλουν, από κυριαρχική διάθεση, έως κόμπλεξ κατωτερότητας, έως σχιζοφρένεια. Πραγματικά είναι πανεύκολο, η χρήση της "λογικής" και διάφορων στρατηγικών διαλεκτικής ως εργαλείων αρκούν για να αποδείξει ο οποιοδήποτε, το οτιδήποτε. Το παραπάνω σχόλιο μου είχε ως κέντρο βάρους το θρασύ και κυνικό κίνητρο του συγγραφέα να εμφανίσει ως "κενό" έναν από τους ελάχιστους Έλληνες δημοσιογράφους που πολεμούν την διαφθορά, την αδιαφάνεια, την πολιτική και κοινωνική αδικία με κίνδυνο όχι μόνο στον προσωπικό του βιοπορισμό αλλά και στην ίδια του τη ζωή.Ο Γ. Φαρμάκης (δεν τον ξέρω τον άνθρωπο και δεν ξέρω αν έχει κάτι καλύτερο να κάνει με το χρόνο του), αποφάσισε να "ξεσκίσει" τον Βαξεβάνη!!! (προφανώς με κάποια ανταμοιβή, κυριολεκτικά ή μεγαφορικά… κάποια ψυχολογική ανταμοιβή όπως προανέφερα). Διαβάζοντας όμως τα "επιχειρήματα" του μου γύρισε το μάτι ανάποδα!!! Σαν να διάβαζα συνεντεύξεις ηγετών της Ε.Ε… ναι αυτούς τους καραγκιόζηδες που βγαίνουν καθημερινά σαν τις κατίνες και αλληλο-αναιρούνται και αλληλο-ακυρώνονται, κρύβοντας την βλακεία και την ανικανότητα που τους δέρνει πίσω από το δάχτυλο τους και πίσω από παλιές και νέες ασυλίες!!! Μου θύμισε όλο αυτό το τσίρκουλο που προπαγανδίζει καθημερινά και εκφοβίζει τους Ευρωπαίους πολίτες και ιδιαίτερα τους Έλληνες ενώ δεν είναι σε θέση να γνωρίζουν αν μπορεί η Ελλάδα να εξέλθει από την ΕΕ… αν υπάρχει ή δεν υπάρχει θεσμικό και νομικό πλαίσιο αποχώρησης…Είπα λοιπόν να τον πληρώσω (τον θρασύτατο Φαρμάκη με το ίδιο νόμισμα…Ξεκίνησα λοιπόν να αποδομώ λέξη-λέξη και γραμμή-γραμμή την επιχειρηματολογία του (στολίζοντας τον βεβαίως για την ποιότητα της). Μετά από τρεις ολόκληρες σελίδες είχα ολοκληρώσει τα 4 πρώτα (δήθεν) τοκισμένα ψέματα του… Εκεί "ξύπνησα" (ή μάλλον κουράστηκα) και συνειδητοποίησα ότι πετάω το χρόνο μου στα σκουπίδια κάνοντας περίπου το ίδιο που έκανε και αυτός… εκλογικευτική επιχειρηματολογία και μάλιστα ιδιαίτερα εκτεταμένη και σφοδρή… για να κάνω τι. Να αποδείξω ότι ο Φαρμάκης είναι κοινωνικά ανάλγητος, κοινωνικά αυτιστικός ή απλά σχιζοφρενής νεοφιλελεύθερος που οραματίζεται παγκόσμια διακυβέρνηση νεόδουλων… Και λοιπόν, τι θα κερδίσω εγώ ή η ομήγυρη που παρακολουθεί το thread;..Το πέταξα λοιπόν στα σκουπίδια και επέστρεψα στην πραγματικότητα και μια συγκεκριμένη μου αρχή που τηρώ από το ξεκίνημα της παγκόσμιας κρίσης και εχγώρια της #greekrevolutionΘα στο πω μεταφορικά:Στον περίφημο Τιτανικό, με την πρόσκρουση, διαμορφώθηκαν τρεις κατηγορίες επιβατών:- Αυτοί που γύριζαν γύρω γύρω σαν χαμένοι ή που ο πανικός τους είχε κατακλύσει!!!- Κάποιοι άλλοι που είχαν διατηρήσει την ψυχραιμία και την διαύγεια τους, είχαν πλήρη αντίληψη της κατάστασης, έψαχναν άλλους αντίστοιχους με γνώσεις ή ικανότητες για να κοιτάξουν σωστικά μέσα και μεθόδους επιβίωσης (σε αυτή την κατηγορία ήταν και κάποιοι που έχοντας και οι ίδιοι επίγνωση της κατάστασης προσφέροντας να βοηθήσουν λέγοντας "πες μου τι να κάνω…" με προθυμία και αποφασιστικότητα.- Και φυσικά υπήρχε η πολυπληθέστερη κατηγορία των επιβατών… αυτή που χασκογελούσε και χλεύαζε όλους τους άλλους με την περίφημη ατάκα: "Πως κάνετε έτσι κακόμοιροι… ο Τιτανικός είναι Αβύθιστος!!!Μέχρι πριν από λίγους μήνες η πλειοψηφία των Ελλήνων ανήκε στην τρίτη κατηγορία. Όμως εγώ και αρκετοί ακόμα έχουμε ξεπεράσει την μεταφυσική ανάγκη να "αφυπνίσουμε" όλους τους Έλληνες για να καταλάβουν το παιχνίδι που έχει παιχτεί και να τους γλυτώσουμε απ’ τις αυτοκτονίες, τον οικογενειακό και ατομικό εξευτελισμό και κατάρρευση.Επειδή αν το ψάξεις θα δεις ότι την παγκόσμια ιστορία και την ιστορία του κάθε κράτους την έχουν χαράξει μικρές αλλά αποφασισμένες μειοψηφίες, δεν έχει κανένα νόημα να χαραμίζεται πολύτιμος χρόνος και ενέργεια κρούσης με ξεκάθαρους εκπροσώπους της 1ης και της 3ης (της Μνημονιακής) κατηγορίας επιβατών. Είναι απλά ΜΑΤΑΙΟ.Όσοι θέλουν, ξέρουν που θα βρουν την 2η κατηγορία. Όμως να ξέρουν ότι η 2η κατηγορία λειτουργεί ΕΞΩ απ’ το COMFORT ZONE… είναι η κατηγορία των υπερβάσεων. Και οι υπερβάσεις δεν είναι για όλους;-)Καληνύχτα και καλή τύχη… ιδιαίτερα στον ευφυή και "όμορφο" συγγραφέα… θα τη χρειαστεί!

 23. fbobolas says:

  @giannis @Anestis MaliarisΕξαιρετικές επισημάνσεις μεστές και κατανοητές! Φαντάζομαι ο αρθρογράφος ήδη θα άρχισε να κατανοεί ότι απευθύνεται σε σκεπτόμενους ανθρώπους που αντιλαμβάνονται με μόνη την προσωπική τους βιωματική εμπειρία ή/και με μόνη την κυτταρική τους ευφυΐα, χωρίς καμιά άλλη γνώση το 40-ετές παιχνίδι που παίχτηκε στις πλάτες τους…

 24. John Savvopoulos says:

  Μας ψεκάζουν.

 25. Efros Georgiadis says:

  @fbobolas Αν και πολύ ενδιαφέροντα αυτά που αναφέρεις (διάβασα όλη την απάντηση σου), εγώ όπως και κάθε άλλος θα προτιμούσαμε να ακούσουμε τις απόψεις σου επί του θέματος παρά χαρακτηρισμούς τύπου "αρχίδια άντρες" και εκφράσεις όπως "ξαναδές τη φάτσα σου στον καθρέπτη" που δεν προσφέρουν στη συζήτηση. Και εν πάσει περιπτώσει εφόσον ήθελες να αναδείξεις τις σύμφωνα με εσένα λανθασμένες απόψεις του κύριου Φαρμάκη αυτός είναι ο τελευταίος τρόπος για να το επιτύχεις. Ειδικά απέναντι σε έναν άνθρωπο που λες και ο ίδιος ότι δεν τον ξέρεις, όπως δεν τον ξέρω ούτε εγώ. Όπως και εσύ έτσι και εγώ δεν διαθέτω το χρόνο να αναλύσω αυτή τη στιγμή πλήρως της απόψεις μου επί του θέματος και επί του άρθρου και για αυτό παρέθεσα την άποψη μου για 2 από τα 15 σημεία παρά τις όποιες επιπλέον μικρές ή μεγάλες ενστάσεις μου. Με σεβασμό ωστόσο στον αρθρογράφο και στους υπόλοιπους που πήραν λίγο από τον πολύτιμο χρόνο τους για να σχολιάσουν εδώ.@giannis Πολύ ενδιαφέρον το σχόλιο σου. Ειδικά η δεύτερη και η τρίτη παράγραφος κρύβουν μεγάλες αλήθειες

 26. Iosif Kanakaris says:

  Απίστευτης κενότητας και ρηχότητας "αντεπιχειρήματα" που έχουν βγει από την ίδια νεοφιλ κασέτα που ξερνάνε οι μανδραβέληδες δυνάστες της λογικής μας.Δεν αξίζει ούτε να ασχοληθεί κανείς να τα απαντήσει (και θαυμάζω το κουράγιο κάποιων προηγουμένων αναγνωστών, υποψιάζομαι όμως ότι δεν είχαν τι να κάνουν και είπαν να καυλαντίσουν λίγο με τις βλακείες).Το δε επιχείρημα περί Κούβας και Β. Κορέας, κορυφαίο…not!Έχουμε διαβάσει και καλύτερα κειμενάκια, για παράδειγμα αυτό που αποδίδεται στον Μάνο (δεν ξέρω αν είναι αλήθεια), που μας προτρέπει να δίνουμε όλοι από 1 χιλιάρικο για να αγοράζουμε ελληνικά προϊόντα αντί για ξένα, χαρ χαρ χαρ…

 27. gpapadog says:

  Αναμένω με αγωνιά την κύρια ανάλυση στην αντιεπιχειρηματικοτητα σας κ. Φαρμάκη.Δεν διάβασα κάτι τεκμηριωμένο σε οικονομικούς όρους σε αυτήν την εισαγωγή σας. Αν κάνω λάθος και αυτό είναι όλο το κείμενο τότε μόνο επικίνδυνο και τελείως εκτός θέματος θα το εκλαμβανόμουν.Την προσοχή σας παρακαλώ γιατί διαβάζουν και πολλοί άνθρωποι που γνωρίζουν.

 28. gpapadog says:

  *αντεπιχειρηματολογια

 29. Nikolaos Zisimos says:

  Πατρινό καρναβάλι για πάντα.

 30. atmat says:

  Το άρθρο πάσχει από τις ανακρίβειες και τα ίδια λογικά άλματα που κατακρίνει κι επειδή βρίσκονται σε όλα τα σημεία εκτός από το 2 (αυτά τα «λογικά άλματα»), βαριέμαι αν κάνω ανάλυση… Πάντως είναι χειρότερο από αυτό που κατακρίνει σε ακριβώς αυτό που προσπαθεί να κατακρίνει…

 31. atmat says:

  Sorry όχι το 2ο, στο 3ο συμφωνώ και θεωρώ πως έχει δίκιο. Στα άλλα είτε απλουστεύει ή ξεκινάει από λάθος βάση χωρίς στοιχεία.

 32. e-lawyer says:

  Δεν μας ψεκάζουν αρκετά.

 33. Crossover says:

  Μερικα δικα σου ψεματα:3)Το ΕΣΠΑ τα Κοινοτικα Πλαισια Στηριξης κλπ αντιστοιχουσαν στο 1% περιπου των πλεονασματων που υπηρχαν συνεπως οποιαδηποτε αντιστοιχηση με τις ΗΠΑ ειναι οντως ανακριβης.4)Το Ευρω μετετρεψε πολλα εισαγωμενα προιοντα (Γαλλικα,Γερμανικα,Αμερικανικα και πολλα αλλα) σε φθηνοτερα απο τα Ελληνικα.Ο καταναλωτης που προφανως (οπως ειναι λογικο) δε νοιαζεται απο μακροοικονομικη αποψη για την οικονομια προσπαθει να αγοραζει οσο περισσοτερα μπορει οσο φθηνοτερα γινεται.Το οτι το εμπορικο μας ελλειμα αρχισε να διογκονεται απο τη πρωτη χρονια που μπηκαμε στο ευρω μονο τυχαιο δεν ειναι.Εδω μπορεις να δεις ποιοι ηταν οι μεγαλυτεροι εισαγωγεις μας το 2010: mports (2010)–$64.55 billion: basic manufactures, food and animals, crude oil, chemicals, machinery, transport equipment. Major suppliers–Germany, Italy, China, France, Netherlands, U.S., Russia. (πηγη: http://www.state.gov/r/pa/ei/bgn/3395.htm )5)Η ανταγωιστικοτητα της χωρας προφανως ελλατωθικε με την εισοδο στο Ευρω.Ο ρολος των κυμενομενων ισοτιμιων ακριβως αυτο το ρολο επαιζε,να κραταει τις εξωτερικες πληρωμες σε ισορροπια,το Ευρω εκανε τα προιοντα μας ακριβα και τα εισαγωμενα φθηνοτερα.Η χωρα ειχε μια Α ανταγωνιστικοτητα πριν το Ευρω (μεγαλη η μικρη ειναι εκτος θεματος) με την εισοδο στο Ευρω αυτη μειωθικε μιας και η ισοτιμια επαψε να αντικατοπτριζει τις δυνατοτητες της οικονομιας.Εχεις δικιο ενας Κεντρικος Τραπεζιτης μπορει να κανει μεγαλυτερη ζημια απο εναν απλο τραπεζιτης.Μηπως γνωριζεις τι κοινο εχει ο δικος μας με τον Μοντι;Στα υπολοιπα συμφωνω μιας και ο αντιλογος λεει να βγουμε απο το ευρω.Το οτι δεν επρεπε να μπουμε στο Ευρω δε σημαινει οτι αν βγουμε τωρα θα γυρισουμε στο 99.Και κατι ακομα.Το ευρω λειτουργει οπως το gold standard.Aρα αποδεικνυεται οτι παιζει πολυ σημαντικο ρολο το αν υπαρχουν η οχι μεγαλες ανισορροπιες στα εμποερικα ισοζυγια.Αν δεν επαιζε ρολο,τοτε ο Keynes και ο White δε θα οδηγουταν σε αναγκη σχεδιασμου ενος μηχανισμου ανακυκλωσης πλεονασματων,στη συμφωνια του Bretton Woods.Επισης η Γερμανια (και η Γαλλια) δε θα ειχαν κανενα λογο να μπουν σε ενα κοινο νομισμα ισχυρων μονο χωρων.Η Ελλαδα και οι αλλες χωρες που τωρα κατηγορουνται για μαγειρεμα των αριθμων,επαιξαν υποτιμητικο ρολο στο Ευρω,που αν δεν υπηρχε, το Ευρω θα γινοταν σκληροτερο απο το Μαρκο με ο,τι συνεπειες θα ειχε αυτο για τις εξαγωγες της Γερμανιας.Συνεπως το μαγειρεμα εγινε με τις ευλογιες των Γαλλο-Γερμανων.Το συμπερασμα ειναι οτι η Ελλαδα εχει τα δικα της προβληματα τα οποια ουδεμια σχεση εχουν με το Ευρω.Αν η Ελλαδα δεν ειχε τα οποια προβληματα εχει,η κριση παλι θα εμφανιζοταν.Απλως αντι να εμφανιστει πρωτα στην Ελλαδα θα εμφανιζοταν αλλου και στη συνεχεια θα μεταδιδοταν ΚΑΙ στην Ελλαδα,οπως τωρα θα μεταδοθει ΚΑΙ στην Γερμανια αν συνεχισουν το ιδιο βιολι.Και μερικα ντοκουμεντα απο ανθρωπους που ειχαν προβλεψει την τωρινη κατασταση πολυ πριν την εισαγωγη του Ευρω και κυριως πολυ πριν η κριση κανει την εμφανιση της:In 1992 Wynne Godley described the inherent flaw in the Euro:“If a government does not have its own central bank on which it can draw cheques freely, its expenditures can be financed only by borrowing in the open market in competition with businesses, and this may prove excessively expensive or even impossible, particularly under conditions of extreme emergency….The danger then, is that the budgetary restraint to which governments are individually committed will impart a disinflationary bias that locks Europe as a whole into a depression it is powerless to lift.”In his must read book “Understanding Modern Money” Randall Wray described (in 1998) the same dynamic that led to the crisis in the EMU:“Under the EMU, monetary policy is supposed to be divorced from fiscal policy, with a great degree of monetary policy independencein order to focus on the primary objective of price stability. Fiscal policy, in turn will be tightly constrained by criteria which dictate maximum deficit to GDP and debt to deficit ratios. Most importantly, as Goodhart recognizes, this will be the world’s first modern experiment on a wide scale that would attempt to break the link between a government and its currency.…As currently designed, the EMU will have a central bank (the ECB) but it will not have any fiscal branch. This would be much like a US which operated with a Fed, but with only individual state treasuries. It will be as if each EMU member country were to attempt to operate fiscal policy in a foreign currency; deficit spending will require borrowing in that foreign currency according to the dictates of private markets.”In 2002, Stephanie Kelton (then Stephanie Bell) was even more specific in describing the funding crisis that would inevitably ensue in the region:“Countries that wish to compete for benchmark status, or to improve the terms on which they borrow, will have an incentive to reduce fiscal deficits or strive for budget surpluses. In countries where this becomes the overriding policy objective, we should not be surprised to find relatively little attention paid to the stabilization of output and employment.In contrast, countries that attempt to eschew the principles of “sound” finance may find that they are unable to run large, counter-cyclical deficits, as lenders refuse to provide sufficient credit on desirable terms. Until something is done to enable member states to avert these financial constraints (e.g. political union and the establishment of a federal (EU) budget or the establishment of a new lending institution, designed to aid member states in pursuing a broad set of policy objectives), the prospects for stabilization in the Eurozone appear grim.” (emphasis added)In 2001 Warren Mosler described the liquidity crisis that the Euro would lead to:“Water freezes at 0 degrees C. But very still water can be cooled well below that and stay liquid until a catalyst, such as a sudden breeze, causes it to instantly solidify. Likewise, the conditions for a national liquidity crisis that will shut down the euro-12’s monetary system are firmly in place. All that is required is an economic slowdown that threatens either tax revenues or the capital of the banking system.A prosperous financial future belongs to those who respect the dynamics and are prepared for the day of reckoning. History and logic dictate that the credit sensitive euro-12 national governments and banking system will be tested. The market’s arrows will inflict an initially narrow liquidity crisis, which will immediately infect and rapidly arrest the entire euro payments system. Only the inevitable, currently prohibited, direct intervention of the ECB will be capable of performing the resurrection, and from the ashes of that fallen flaming star an immortal sovereign currency will no doubt emerge.”

 34. Kostas Chrysikos says:

  Δε μπορούμε να επιστρέψουμε στη δραχμή χωρίς να δυχτυχήσουμε για δύο λόγους. Το εμπορικό ισοζύγιο και το εμπορικό ισοζύγιο. Οι εξαγωγές μας όχι μόνο είναι πολύ λιγότερες από τις εισαγωγές (79%-21%), αλλά, ακόμα χειρότερα, η αξία των εισαγωγών μας είναι πολύ μεγαλύτερη απο την ήδη μειωμένη ποσοτικά αξία των εξαγωγών. Δραχμή=δυστυχία. Παρακαλώ δείτε την άποψή μου εκτενέστερα διατυπωμένη. Με την άδειά σας. http://www.enallaxnews.gr/news/3/Politiki/33632/euro-i-ximeiotherapeia-tis-oikonomias-mas./

 35. Dimitris says:

  Επειδη εχω κουραστει να διαβαζω και να ακουω προπαγανδιστικες ανακριβιες, θα σταθω σε 1-2 σημεια.Η ελλειψη ανταγωνιστικοτητας της Ελλαδας, οφειλεται στο διεφθαρμενο και δαιδαλωδες κρατος, στην ανυπαρκτη αξιολογηση και ελεγχο των δημοσιων υπηρεσιων, στην ανυπαρκτη δικαιοσυνη και την ανυπαρκτη αστυνομευση και στην ανυπαρκτη παιδεια. Οσο υπαρχει το καθεστως αυτο, δεν μας σωζει ουτε το ευρω, ουτε η δραχμη, ουτε τιποτε. Και ειναι μεγαλο ψεμμα, οτι η Ελλαδα δεν εχει να παραξει τιποτε. Και γεωργια εχει, και ναυτιλια, και τουρισμο, και ηλιο και ορυκτο πλουτο. Αγαπητε αρθρογραφε, η Ελβετια η οποια κατατασσεται 1η φετος στις πιο ανταγωνιστικες οικονομιες παγκοσμιως, η Σουηδια (3η), η Φιλανδια (4η), οι Κατω Χωρες (7η), η Δανια (8η), τι ακριβως παραγουν και βρισκονται τοσο ψηλα? Παραγουν κρατος, παιδεια και τεχνολογια. Ουτε γεωργια, ουτε ορυκτο πλουτο, ουτε τουρισμο, ουτε εναλλακτικες μορφες ενεργειας απο τον ηλιο που δεν εχουν.Αντι να αναλωνεστε λοιπον σε προπαγανδιστικα αρθρα υπερ του ευρω, θα προσφερατε μεγαλυτερο εργο με το να καταδειξετε πιο ειναι το πραγματικο προβλημα αυτης της χωρας και πως θα πρεπει να αλλαξει νοοτροπια ο λαος ωστε να ψηφιζει αξιους πολιτικους και οχι αυτους που οι μεγαλοεπιχειρηματιες των ΜΜΕ προβαλλουν για να εξυπηρετησουν τα δικα τους συμφεροντα.Εν κατακλειδει: Αυτο που χρειαζομαστε για να παμε μπροστα, δεν ειναι το ευρω, αλλα ΕΝΑ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΟ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟ ΚΡΑΤΟΣ.

 36. Anestis Maliaris says:

  Χαιρoμαι που ανοιξε η συζήτηση. Αν θέλουμε να επιχειρηματολογήσουμε θα πρέπει να το κάνουμε με στοιχεία. Μέχρι στιγμής η άποψη που μεταφέρουν τα κανάλια είναι ότι θα δημιουργηθεί πανικός (που δεν έχει γίνει σε όλες τις χώρες) ότι θα χαθούν οι καταθέσεις (που άμα δεν έχεις δεν σου καίγεται καρφί) και ότι θα είναι καταστροφικό (έτσι χωρίς καμιά ανάλυση). Επειδή το να φύγουμε από το Ευρώ είναι πολύ δύσκολο και για μας και για τους "εταιρους" το θεωρό απίθανο. Αυτό δεν σημαίνει ότι επειδή κάτι δεν μας αρέσει σαν λύση το απορίπτουμε χωρίς επειχηρήματα. Μπράβο στον Crossover που υπερασπίζεται ωραία την άποψη του ασχέτως αν διαφωνώ εν μέρη. Θα συμφωνήσω με τον Dimitri, θα προσθέσω όμως ότι στην Ελλάδα και ο ιδιωτικός τομέας είναι καθ’ εικόνα και καθ’ ομοίωσιν (του δημοσίου). Πρόσφατα την έκανε ο Λαυρεντιάδης και το φέσι το πήρε το κράτος, προσφατα και οι εταιρίες ενέργειας βγάλανε τα λεφτα στην Ελβετία.

 37. Dimitris says:

  Αγαπητε Ανεστη, θα συμφωνησω. Ωστοσο, αυτη η παρατηρηση σου εντασσεται στο κομματι "διεφθαρμενο κρατος". Γιατι κανενας Λαυρεντιαδης δεν θα εκανε αυτα που εκανε, αν δεν υπηρχε ενα διεφθαρμενο κρατος να τον στηριξει και να τον διευκολυνει. Αυτο που ισως παρελιψες για την διαφθορα του ιδιωτικου τομεα, εχει να κανει με τις τραπεζες, και πως αυτες δανεισαν μεγαλα ποσα σε ανθρωπους που χρωστουσαν τεραστια ποσα στο κρατος (αραγε με ποια φορολογικη ενημεροτητα;) , (βλεπε π.χ. Γαβαλα).

 38. stathis says:

  κανένας , μα κανένας σας δεν λέει τι θα γίνει με την επιστροφή στη δραχμη με τα δάνεια των ιδιωτών στα εγχώρια τοκογλυφικά ιδρύματα .. τι ακριβώς θα συνέβαινε με την επιστροφή στη δραχμή , την υποτίμησή της και την διολίσθηση + πληθωρισμό της στα επόμενα 3-5 χρόνια.. μήπως θα καταστρεόταν ΟΛΟ το τραπεζικο σύστημα και θα ξεπληρώναμε με δραχμούλες γρήγορα όλα όσα δάνεια θα είχαμε?? ουτως η άλλως ο γαιδαρος από αγιασμό δεν καταλαβαίνει ουτε κ ο ελληνας από ευρώω. ο έληνας θελει ευκολως ζείν και τους απατεώνες πολιτικούς.. ααα κ να ρίχνει κ κανένα σε καμμιά τουρίστρια το καλοκαίρι..αυτά..

 39. Nik says:

  Αν εσύ είσαι συγγραφές και βαριέσαι να διαβάσεις και να γράψεις για 30 ανακρίβειες, αλλά μόνο 15 εγώ ως απλός αναγνώστης σου λέω ότι βαριέμαι να διαβάσω και να γράψω για τις δικιές σου 30 ανακρίβειες που κατάφερες (συγχαρητήρια) να χωρέσεις σε άρθρο με 15 σημεία.

 40. Aris Tipos says:

  Θα σας παρακαλόυσα πολύ όλους όσους υπερασπίζαστε τα μνημόνια, την Ε.Ε και την ευρωζώνη να προσπαθήσετε για ένα χρονικό διάστημα να ζήσετε όπως ζει το συντριπτικό ποσοστό του πληθυσμού της χώρας μας. Φτωχικά, με αβεβαιότητα και δίχως όνειρα. Αφού το κάνετε αυτό μιλήστε μου και διδάξτε με, την ευημερία των αριθμών.

 41. kurtpan says:

  Σεβαστές όλες οι απόψεις.Ξέρετε όμως τί μου θυμίζει όλη αυτή η κατάσταση.Οταν έχεις ενα πουλάκι στο κλουβί για χρόνια και ξαφνικά μια μέρα του ανοίγεις την πόρτα.Αυτό όμως δεν βγαίνει και μένει μέσα στο κλουβί….Αφού ρε παιδιά,όλα αυτά τα μέτρα και μνημόνια δεν βγάζουν πουθενά.Οι αριθμοί πολύ απλά δεν βγαίνουν…Δυστυχώς δεν θα μπορέσουμε ποτέ να αποπληρώσουμε το χρέος μας….Οφείλουμε να κοιτάξουμε εναλλακτικές λύσεις ώστε ίσως τα παιδιά μας να δουν ένα φως στο τούνελ.Αυτό έχει κάνει ο κ.Βαξεβάνης.Ασχετα αν συμφωνώ ή διαφωνώ οφείλω να το δεκτώ σαν μια πιθανή λύση.Δυστυχώς από την αντίθετη πλευρά δεν υπάρχει καμμία.Αρκούνται μόνο στην τρομοκρατεία για το τί θα γίνει αν γυρίσουμε στην δραχμη,χωρίς να επιχειρηματολογούν τί θα γίνει στην περίπτωση που συνεχίσουμε έτσι και χωρίς καμία πρόταση που θα προσφέρει λύση…

 42. Dimitris says:

  KURTPAN ακριβως ετσι. Και ολοι οι "δημοσιογραφοι" και οι "οικονομολογοι του πληκτρολογιου" εμαθαν και αναπαραγουν υποτιμησεις, διολισθησεις, πληθωρισμους, χρεοκοπιες. Η εξοδος απο την κριση δεν ειναι ουτε δουλεια των δημοσιογραφων που (δεν) ασκουσαν ελεγχο στην εξουσια, ουτε των ερασιτεχνων οικονομολογων οι οποιοι μεταξυ φραπε και ταβλι ξεδιπλωνουν το οικονομικο τους ταλεντο, οπως καποτε το ξεδιπλωναν με τις προβλεψεις τους για το χρηματιστηριο. Αυτο ειναι δουλεια μιας υπευθυνης κυβερνησης που εχει σαν πρωτο στοχο την ευημερια του λαου και οχι των τραπεζων και των διεθνων τοκογλυφων.Ειναι δουλεια ενος πραγματικου κρατους και οχι ενος θεατρου σκιων (στην καλυτερη) η μιας καμορρα (στην χειροτερη) η οποια μας κυβερναει εδω και δεκαετιες. Γι αυτο θα επαναλαβω αυτο που ειπα πιο πανω: αν δεν τοποθετησουμε στην εξουσια προσωπα ικανα και αφθαρτα και δεν σχηματισουμε αληθινο κρατος, η χρεοκοπια ειναι δεδομενη, ειτε εκτος ειτε εντος ευρω.

 43. iZNOkrator says:

  Δυστυχώς δεν είμαι αρκετά λαϊκιστής για να διαφωνήσω όπως οι περισσότεροι απ αυτούς που σχολίασαν. Πράγματι τα περισσότερα απ όσα λέει είναι δυστυχώς ή ευτυχώς αλήθειες..

 44. __Pauleta__ says:

  Ανάθεμα εάν ξέρει κανείς τι θα βγεί απο αυτή την κατάσταση. Απο την μία μας δουλεύουν οι κινδυνολόγοι υπέρ της χρεοκωπίας και απο την άλλη έχουμε τους entrepreneur σαν τον κ. Φαρμάκη. Στους τυφλούς ο μονόφθαλμος δλδ… Εχετε γεια βρυσούλες!

 45. Dimitris says:

  Pauleta: Ο καθενας βλεπει το θεμα συμφωνα με το προσωπικο του συμφερον. Ο δημοσιογραφος – υπαλληλος βασιζεται στα συμφεροντα το ιδιοκτητη του ΜΜΕ στο οποιο ανηκει, οι κινδυνολογοι βασιζονται στην αυξηση αναγνωσιμοτητας η τηλεθεασης και οι enterpreneur βασιζονται στους χρηματοδοτες. Χωρις το ευρω, ουτε χρηματοδοτες ουτε τιποτε. Απλα πραγματα.

 46. Nikolaos Zisimos says:

  Δυστυχώς πολλοί πιστεύουν πως η συκοφάντηση του αντιπάλου αφαιρεί κύρος από τη γνώμη του. Ευτυχώς λίγοι απ’αυτούς βλέπουν ότι αντιθέτως είναι μια πολύ καλή ένδειξη της λογικής της συνέπειας.

 47. DickD says:

  Ο Βαξεβάνης δεν αποτελεί παραδειγμα "ψαγμένου" και "αντικειμενικού" δημοσιογράφου, όπως αναληθώς αναφέρεται. Αποτελεί και αυτός στρατευμένη πένα του αναρχικού-αντεξουασιαστικου- "επαναστατικού" χώρου. Εγω προσωπικά με την ίδια επιφύλαξη βλέπω είτε τον Πρετεντέρη και το Τσίμα ή τον Βαξεβάνη , καθώς και οι δύο πλευρές δεν ασκούν δημοσιογραφία αλλά προπαγάνδα. Στις ανακρίβειες τώρα: Αναφέρεται ότι με την είσοδο στο ευρώ βελτιώθηκε εν μια νυκτί η ανταγωνιστηκότητα των ξένων προϊοντων. Αυτό είναι προφανώς λάθος καθώς η σταθερή ισοτιμία του εθνικού νομίσματος με το ευρώ απλώς συνετέλεσε στο να μεταφραστεί η τιμή σε ευρώ απο μάρκα, φράγκα, δραχμές ή ο,τι άλλο εθνικό νόμισμα. Η μείωση της ελληνικής ανταγωνιστικότητας δεν έχει να κάνει με τη μεταβαση από τα εθνικά νομίσματα στο ευρώ αλλά με εντελώς αλλους λόγους που άλλοι έχουν αναλύσει πιο πάνω πολύ καλύτερα από εμένα. Για τον Κύριο Μπόμπολα να πω οτι απλά λυπάμαι που η οργή του βρίσκει τέτοια αδόκιμη διέξοδο σε ένα απλό blog. Αν δεν μπορεί να συζητά μπορεί και να μην καταναλώενται σε "αρχίδια άντρες" και λοιπές διατυπώσεις δεν βοηθούν και αποτελούν ρύπους. Αν έχετε γνώμη γράψτε, αλλίώς σωπήστε ή πηγαίντε στις γωνιές εκείνες που διαφημίζετε να γράφετε όσους ρύπους θέλετε. Τελικά το πρώτο ζητούμενο είναι το να υπάρξει στοιχειώδες κράτος. Δικαιοσύνη , αστυνόμευση, είσπραξη φόρων και πολιτικό ήθος απλά δεν υπάρχουν. Η χώρα έχει αφεθεί έρμαιο του Μπόμπολα (του εκδότη), του Βενιζέλου και των "αντιεξουσιαστών". Η ευρωπαική ένωση έστειλε πολλά χρήματα στην Ελλάδα σε μορφή ΜΟΠ , ευρωπαικών επενδύσεων υποδομής και πολλά άλλα που πρέπει να είσαι τυφλός ή αδαής αν δεν τα αναγνωρίζεις. Τα λεφτά αυτά πήγαν σε υπερτιμολογημένα έργα και φαγώθηκαν στην συντριπτική τους πλειοψηφία από Έλληνες πολίτες. Ούτε Γερμανούς, ούτε Γάλλους. Τα λεφτά αυτά έγιναν βίλλες , Καγιέν και χλίδα από όους έφαγαν. και ήταν πολλοί αυτοί που έφαγαν, διασπάθησαν χρήμα. Οπότε ας σταματήσει αυτή η καραμέλα της συνομοσιωλογίας και της δήθεν στοχοποίησης. Δείτε άλλες χώρες της ΕΕ (τρανταχτό παράδειγμα η Πολωνία) και πόσο πολλά έχουν αποκομίσει από την ένταξη στην ΕΕ και την υιοθέτηση των ελευθερων αγορών. Η επιλογή της χώρας είναι σαφής. Να κινηθεί σε πλαίσιο ελευθερων αγορών και να παράγει ανταγωνιστικά προιόντα/υπηρεσίες. Αυτό που δεν μπορεί με τίποτα να επιτευχθει είναι να δαμαστεί ο δημόσιος τομέας. 1 εκ. , πλήθος μέγα , ως επι το πλείστον ανειδίκευτο, αναξιοκρατικά προσληφθέν , ουσιαστικά στερεί επιτυχίας κάθε προσπάθεια. Οι ελεγκτές του υπουργείου Οικονομικών δεν κάνουν ελεγχους γιατί μειώθηκαν οι απολαβές τους (και δεν απολύονται). Οι ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας κάνουν απεργίες κάθε 2 μέρες γιατί μειώθηκαν οι απολαβές τους λες και όσο πιο πολύ απεργούν τόσο πιο λίγα θα χάσουν. Κανείς όμως δεν κοιτά το DNA του ελληνικού δημοσίου, ενα DNA διαφθοράς , που για να υπάρξει χρειάζονται δύο οντότητες. Αυτή του χρεωκοπημένου πολιτικάντη και αυτή του ιδιοτελούς πολίτη. Αυτό που δεν έχουμε δει είναι την αυτοκριτική του ιδιοτελούς πολίτη – και αυτό είναι το πιο δύσκολο. Δίχως αυτό το πολύ σημαντικό βήμα το να είσαι με ή χωρίς μνημόνιο παίζει πολύ λίγο ρόλο – αν μας χάριζαν τα χρέη αύριο με τα μυαλά που κουβαλάμε σε 5 χρόνια πάλι αξιοι μνημονίου θα ήμασταν.

 48. Dimitris says:

  DickD: Ακριβως οπως τα λες ειναι. Μονο μια ενσταση: Αναφερεις οτι η επιλογη της χωρας ειναι να κινηθει σε πλαισιο ελευθερων αγορων και να παραγει ανταγωνιστικα προϊοντα/υπηρεσιες. Με αλλα λογια, δεν την ενδιαφερει η εσωτερικη αγορα, αλλα η διεθνης. Πως αλλωστε να την ενδιαφερει, τη στιγμη που το βιοτικο επιπεδο στην Ελλαδα μειωνεται με ραγδαιους ρυθμους.Εστω και ετσι ομως, αυτη την επιλογη της υποτιθεμενης εξωστρεφειας δεν την βλεπουμε πουθενα. Η ανταγωνιστικοτητα, δεν βασιζεται μονο στη μειωση του εργατικου κοστος οπως πολυ ομορφα προπαγανδιζουν οι φιλελευθεροι οπαδοι της σχολης του Σικαγο. Η ανταγωνιστικοτητα, απαιτει καταρχην παιδεια, ωστε να δημιουργειται εμψυχο υλικο που θα επινοησει καινοτομα προϊοντα και ιδεες. Χρειαζεται ενα κρατος που θα διαθετει τα καταλληλα υπουργεια τα οποια θα καθοδηγουν επιχειρηματικα την ανταγωνιστικοτητα και την καινοτομια. Χρειαζεται μια δομη που θα απλοποιει τις διαδικασιες της επιχειρηματικης δραστηριοτητας. Και τελος χρειαζεται μια οικονομικη πολιτικη που δεν θα τιμωρει την επιχειρηματικοτητα.Γι αυτο θα επαναλαβω: η θα "καψουμε" οτι διεφθαρμενο και ανικανο μας εφερε εδω, ωστε καποια στιγμη να πατησουμε στα ποδια μας, η θα γινουμε η Κινα της ευρωπης, οπως κινδυνολογουν καποιοι, και ευχονται καποιοι αλλοι.

 49. khlysty says:

  Μία μόνο παρατήρηση, αλλά σημαντική: το ευρώ ΕΙΝΑΙ το κοινό νόμισμα της Ε.Ε. Σε αυτό δεν συμμετέχουν μόνο όσες χώρες δεν το επιθυμούν (Βρετανία, Σουηδία -θυμάστε το δημοψήφισμα και την Άννα Λιντ-, Δανία) και όσες δεν καλύπτουν έστω και στο ελάχιστο τις προϋποθέσεις ένταξης στο Ευρωσύστημα -με προοπτική μελλοντικής τους ένταξης. Αυτά, έχω κι άλλα, αλλά, όπως και ο συγγραφέας, κουράζομαι εύκολα…

 50. giannis says:

  Κρίμα που χρησιμοποιείτε "μαθηματικές" έννοιες και "λογικές" έννοιες για να αποδείξετε παράλογα πράματα!!! Κρίμα για τις έννοιες και τη νοημοσύνη όσων προσηλυτίσατε! Καμιά κουβέντα για την αποσάθρωση της παραγωγικής βάσης της ελλάδας στα πλαίσια της "ισχυρής" ευρώπης…

 51. kiu says:

  Τελείως ετεροχρονισμένο το σχόλιο αλλά δεν γίνεται να κρατηθώ. Αυτός ο fbobolas τι σοι φρούτο είναι; ;Ρε θα σκάσω στα γέλια. Ξεκινάει το κάθε επιχείρημα με randomized πέταμα των λέξεων ρηχό, αφελές, συνοθύλεμα, κενό, απίστευτο, στην συνέχεια επικαλείται το rationalizing και αντί να κατασκευάσει το κομψοτέχνημα λογικής που διακηρρύτει ότι έχει έτοιμο, στο antirationalizing comment του κάνει μια προσωπική επίθεση. Έλεος! Είμαι περίεργος να έβλεπα τους 15 άξονες της απόλυτης λογικής που κράτησε για τον εαυτό του. Θα ήταν τόσο λογικά σαν μαθηματικά θεωρήματα κατί. Με τίποτα δεν θα ήταν 15 μπουρδολογήματα που θα επαναλάμβαναν μέχρι λύσσας τις τυποποιημένες πλέον λέξεις κενός ρηχός αφελής κτλ. Μ’αρέσει που όσο αν και ανοιχτά σιχάθηκε αυτά που διάβαζε ο αρθογ΄ραφος από τον Βαξεβάνη, δεν ήταν τόσο #greekrevolution να τον πει στα ίσια αφελή πόσο μάλλον να το βάλει σαν επικεφαλίδα στην αρχή αρχή να πούμε.

 52. alex says:

  Πως γίνεται σχολιάζοντας 15 "ψέματα" να λες 15+ ψέματα είναι πραγματικά εκπληκτικό!!! Μπράβο σας… κάνετε καταπληκτική δουλειά! Πιστεύω ότι θα αμείβεστε και ανάλογα ικανοποιητικά…Όσον αφορά την πολιτική σας σταδιοδρομία, από το κόμμα που επιλέξατε μπορούμε πολύ εύκολα να καταλάβουμε ποία συμφέροντα εξυπηρετείτε… Πολύ ωραία η φωτογραφία σας και στο tweeter… μου θυμίζει τον Δρακουμέλ (καημένα στρουμφ). Προσπαθείτε με κάθε τρόπο να μας υποτάξετε, αλλά λυπάμαι που δεν θα τα καταφέρετε… μας εκφράζει το "Η ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ Η ΝΕΚΡΟΣ"… οπότε μην τρίβετε τα βροχερότερα σας αυτάρεσκα, γεμάτος ικανοποίηση νομίζοντας ότι το σχέδιο σας πάει καλά…άσχημο τέλος βλέπω για πολλούς από εμάς, ελπίζω όμως για όλους εσάς 1%.

 53. "Δηλαδή πριν το ευρώ και τα χαμηλά επιτόκια του, δεν δανειζόμασταν και ακριβά και υπέρμετρα;"- Όχι. "Τα λεφτά αυτά πήγαν σε υπερτιμολογημένα έργα και φαγώθηκαν στην συντριπτική τους πλειοψηφία από Έλληνες πολίτες. Ούτε Γερμανούς, ούτε Γάλλους. Τα λεφτά αυτά έγιναν βίλλες , Καγιέν και χλίδα από όους έφαγαν."- Όταν Έλληνες πολίτες χτίζουν βίλλες και αγοράζουν Καγιέν, τα λεφτά δεν "φαγώνονται". Τα καταβάλλουν οι Έλληνες πολίτες, άρα για αυτούς ασφαλώς χάνονται, αλλά τα εισπράττουν άλλοι, και συγκεκριμένα αυτοί που κατασκευάζουν τα δομικά υλικά, αυτοί που τα μεταφέρουν, οι εργολάβοι και οι κατασκευαστικές εταιρίες, αυτοί που κατασκευάζουν τα αυτοκίνητα (οι οποίοι στο παράδειγμα εν προκειμένω είναι Γάλλοι πολίτες) κ.ά.

 54. Βασικα, μια αλλαγη χαρτονομισματος με επαναφορα στη δραχμη θα αποκτησει εν τη γεννεσει της το ιδιο προβλημα που ειχαμε λιγους μηνες πριν μπουμε στο ευρω, αυτο της ισοτιμιας. Τα αποθεματικα σε συναλλαγμα που εχουμε ειναι ισχνα επομενως οποιαδηποτε αποπειρα pegging, δηλαδη να καρφωθει η ισοτιμια σε καποιο νουμερο, ειναι χρονικο προαναγγελθεντος θανατου γιατι ολα τα ελευθερα χρηματα της αγορας του εξωτερικου θα μπουν στο σιγουρο παιγνιδι της υποτιμησης. Οποτε στην ουσια μιλαμε για δραχμη οπως ηταν προ 25ετιας, χαρτονομισμα μεν αλλα μη κυκλοφορουν στο εξωτερικο δε. Αυτο αυτοματα αποστειρωνει την οικονομια απο εισαγομενη υποτιμηση αλλα εξαναγκαζει καθε συναλλαγη εισαγωγης να γινεται απευθειας σε συναλλαγμα με την κρατικα προσδιορισμενη ισοτιμια, και μιλαμε για μεταφορα φυσικου χρηματος σε συναλλαγμα η για εκδοσεις ILC σε συναλλαγμα, αν κατι τετοιο γινεται αποδεκτο, οποτε στην ουσια ολες οι συναλλαγες εισαγωγεων θα γινονται τοις μετρητοις γιατι ειναι αμφιβολο αν οι τραπεζες θα μπορουν να πιστωσουν ελληνικη επιχειρηση σε συναλλαγμα οσα ημεδαπα εχεγγυα και να εχει γιατι η εταιρια δεν θα εχει συναλλαγματικα αποθεματα.

  Οποτε η οικονομια θα καταληξει να ειναι συναρτηση του εμπορικου ισοζυγιου το οποιο αυτη την στιγμη επεικως κυμαινεται στην αναλογια 70 προς 30. Προιουσης της καταστασης με την στενωση στις εισαγωγες θα κλεισουν και οι τελευταιες επιχειρησεις που παραγουν προιοντα με μικρη ντοπια προστιθεμενη αξια, αυξανοντας την ανεργια και μετακινωντας το παραγωγικο βαρος στην πρωτογενη παραγωγη, αγροτικη και ορυκτων, και στην παροχη υπηρεσιων τουρισμου. Εκει βεβαια μπαινει και το γεγονος οτι οσον αφορα τις εξαγωγες αγροτικων προιοντων θα εχουμε το συνηθες προβλημα των δυσοικονομιων κλιμακος και του ανταγωνισμου στην ΕΕ απο εισαγομενα φτηνα τριτοκοσμικου χαρακτηρα προϊοντων. Αν ριξουμε τις τιμες στε δραχμες κανουμε εσωτερικη υποτιμηση η οποια θα μας φτωχοποιησει, αν σηκωσουμε την αναλογια δραχμης συναλλαγματος θα μειωθουν οι εισαγωγες οποτε θα εχουμε σημαντικα και ισως καταλυτικου χαρακτηρα προβληματα, πχ οι σχεδον ανελαστικες δαπανες φαρμακων και αλλων ειδων θα περασουν σε επιπεδα που ειναι αδυνατον να καλυφθουν με το κυκλοφορουν νομισματικο αποθεμα δραχμων οποτε θα περασουμε σε νεες εκδοσεις και μαζικο πληθωρισμο.

  Περαν αυτων υπαρχει και το στοιχειο της κερδοσκοπιας απο Ελληνες που εχουν καταθεσεις στο εξωτερικο και οι οποιοι θα μπορουν να αυτοχρηματοδοτουν εισαγωγες η και να διαθετουν απλα το συναλλαγμα στη μαυρη αγορα η οποια ειναι σιγουρο οτι θα δημιουργηθει και θα δρα σε πολυ μεγαλη κλιμακα.

  Και τελος, τα μετρα που θα χρησιμοποιηθουν στην αποπειρα να προστατευθει η οικονομια απο τα ανωτερω προυοθετουν βασικες αλλαγες στο Συνταγμα οι οποιες θα περιοριζουν δραστικα την ασκηση οικονομικων επιλογων και κατ’επεκταση τις ατομικες ελευθεριας ισως ακομα και σε βαθμο που να αλλαξει η μορφη του καθεςστωτος.

Σχόλια:

 • Facebook Page:

 • Εγγραφείτε:

  για παραλαβή νέων δημοσιεύσεων με e-mail

Swedish Greys - a WordPress theme from Nordic Themepark.